top of page

Skaugumsåsen lever.

Bok utgitt 2011. Utstillinger på Sem i Asker og på Kongsberg i 2011.

Akvareller og tegninger av Ingvar Moi.

Aforismer av Knut M. Nesse.

 

Gjennom 27 år har jeg møtt dette vesle fjellet, Skaugumsåsen. Ofte flere ganger daglig. Jeg har sett og sett, men aldri sett det samme. På vei til jobb, på vei fra jobb. Fra hagen hjemme. Og har jeg gått tur har jeg sett det, enten jeg har tatt den korte eller lange. Nytt lys, ny årstid, ny vinkel, en annen luft – alltid annerledes.Sommeren 2009 begynte jeg å bruke tid, mye tid – med små blokker, maling og blyanter. Jeg fant min måte å sanse og fortelle om fjellet på. Pene og mindre pene sider. Men aldri kjedelige. Bare interessante.

 

Om Ingvar Moi og en bok om et fjell.

Ingvar Moi har observert et fjell gjennom ett år. Han har ikke stilt spørsmål eller grublet på noe som helst. Han har bare vært til stede. Og så har han tegnet fjellet. Mer enn fire hundre ganger. Alle tegningene er forskjellige. Hver gang Ingvar så – og ser – Skaugumsåsen, ser han den slik han aldri før har sett den. Slik tilstedeværelse, der sansene får være uforstyrret, er beslektet med zen. Hvis du spør en zen-mester hva zen er, så kan det være han svarer: ”Zen.” Zen er ikke noe som kan forklares, zen er en tilstand som må oppleves. Ingvar Moi har en enestående evne til nærvær og tilstedeværelse. Og han er en glimrende tegner. Dette har resultert i en viktig samling avbildninger av et lite fjell i Akershus, et fjell som titusener kan se hver dag. Ved å stanse opp og møte fjellet hver dag, møte det med ny forventning og blanke ark, gir Ingvar Moi oss en flik av noe stort og viktig, nemlig evnen til det å bare være – og la naturen være.

Knut M. Nesse 

Skaugumsåsen lever. Format 28 x 28 cm. 160 sider. Pris kr. 400,-

Fra Sem Bruk. 111. Grafisk trykk 80 x 80 cm. Opplag 5 stk. 

Fra Nesbru. 014. Grafisk trykk 80 x 80 cm. Opplag 5 stk.

Fra Nesbru. 146. Grafisk trykk 80 x 80 cm. Opplag 5 stk. 

Fra Hogstadveien. 098. Grafisk trykk 80 x 80 cm. Opplag 5 stk. 

Fra Sem Bruk. 001. Grafisk trykk 80 x 80 cm. Opplag 5 stk.

Fra Sem Bruk. 157. Grafisk trykk 80 x 80 cm. Opplag 5 stk.

Fra Sem Gjestegård Bruk. 125. Grafisk trykk 80 x 80 cm. Opplag 5 stk. 

Fra Sem Bruk. 010. Akvarell 15 x 15 cm. 

Fra slettene nedenfor Sem Gjestegård. 042. Akvarell 15 x 15 cm.

Fra Nesbru. 044. Akvarell 20 x 20 cm. 

Fra Sem Bruk. 053. Akvarell 20 x 20 cm. 

Fra Hogstadveien. 084. Akvarell 20 x 20 cm.

Fra Nesbru. 085. Akvarell 20 x 20 cm. 

Fra Nesbru. 090. Akvarell 20 x 20 cm. 

Fra Hanevoll. 166. Akvarell 20 x 20 cm.

Fra Årstad. 068. Akvarell 30 x 30 cm. 

Fra Store Berg. 086. Akvarell 30 x 30 cm.

bottom of page