top of page

Under arbeid med boken Til skogs i Rollag fikk jeg ideen om å bruke skogen selv som materiale for å lag ebilder. Bilder malt med tjæreutvunnet på gamlemåten i Rollagskogen. Og lage tresnitt av treplater fra trær som var felt i Rollag. Dette ble en morsom prosess med bildersom ble en del av boken. Sterke lukter som trengte noen uker før det gikk an å ta bildene med inn! Etterhvert ble det egen utstilling i Rollag og deltakelse på kollektivutstillinger. Foreløpig!

Bildene er malt med tjære og akvarellstifter. Og et par er laget som tresnitt.

Numedal i 2015:

Skog, bok og tjære!

bottom of page