Skogbilder malt med tjære og stifter.

Under arbeid med boken Til skogs i Rollag fikk jeg ideen om å bruke skogen selv som materiale for å lag ebilder. Bilder malt med tjære utvunnet på gamlemåten i Rollagskogen. Og lage tresnitt av treplater fra trær som var felt i Rollag. Dette ble en morsom prosess med bildersom ble en del av boken. Sterke lukter som trengte noen uker før det gikk an å ta bildene med inn! Etterhvert ble det egen utstilling i Rollag og deltakelse på kollektivutstillinger. Foreløpig!

Bildene er malt med tjære og akvarellstifter. Og et par er laget som tresnitt.

Ørnefløgje 001. Tjære og akvarell. 43x48 cm.

Tekslehogget 01. Tjære og akvarell 48x43 cm med ramme.

Svarttjønnåsen. Tjære og akvarell 48x43 cm med ramme.

Ørnefløgje 02. Tjære og akvarell. 48x43 cm med ramme.

Ørnefløgje 003. Tjære og akvarell. 48x43 cm med ramme.

Tekslehogget 02. Tjære og akvarell. 48x43 cm med ramme. 

Fra Rollagskogen. Tjære og akvarell. 57x49 cm med ramme.

Mot Nedre Toen i Veggli. Akvarell 57x49 cm med ramme.

Svarttjønnåsen. Tjære og akvarell. 90x71 cm med ramme. 

Ørnefløgje 03. Tjære og akvarell. 48x43 cm med ramme. 

Ørnefløgje 04. Tjære og akvarell. 48x43cm med ramme.

Ørnefløgje 05. Tjære og akvarell. 48x43 cm med ramme.

Tre.Tresnitt. Opplag 15 trykk. 39x48 cm med ramme.

Fra Rollagskogen. Tresnitt. opplag 25 trykk. 42x40 cm med ramme.